วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การรักษาแบตเตอรี่โน้ตบุ๊คอย่างถูกต้อง :)


     1. พยายามลดการใช้พลังงานแบตเตอรี่เกินกำลัง เช่น เมื่อ Notebook
เมื่อไม่ได้ใช้งาน wireless lan, bluetooth ก็ควรปิด ไม่ควรเปิดไว้เพราะว่าระบบเหล่านี้
จะทำงานกินไฟไปเรื่อย ๆ โดยไม่จำเป็นซึ่งทำให้เปลืองพลังงานแบตเตอรี่

     2. พยายามถอดแบตเตอรี่ออกทุกครั้งที่มีการเสียบไฟบ้าน สำหรับใน
กรณีนี้เป็นข้อแนะนำที่อาจจะดูกลาง ๆ หรือว่าไม่จำเพาะเจาะจงว่าต้องทำ เนื่องจาก
Notebook หลาย  ๆ รุ่นจะมีระบบตัดไฟอยู่แล้ว เมื่อพบว่า Battery เต็มอยู่ ก็จะ
ปรับไปใช้งานระบบไฟบ้านเพียงอย่างเดียว แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่า Notebook
ทุกรุ่นจะมีหรือสามารถทำได้ ซึ่งยังมี Notebook อีกหลายรุ่นที่ไฟจะถูกดึงจาก
battery เป็นหลัก แม้ว่าจะเสียบไฟบ้านก็ตามซึ่งผลของมันคือ จะทำให้ Battery
ทำงานอยู่ตลอดเวลาทั้งชาร์ตและจ่ายไฟในคราวเดียวกัน ส่งผลทำงานมากขึ้น เกิด
ความร้อนและทำให้ cell battery เสื่อมในที่สุด

     3. ควรเคลียร์ Cell Battery ทุก ๆ สามสิบครั้งของการชาร์ต เนื่องจากแบตเตอรี่
ในกลุ่มนี้จะนับจำนวนรอบและชาร์ตพลังเดิมได้ตลอด ทำให้หลาย ๆ ครั้งที่ประจุมีอาการ
เหมือนกับคั่งค้างอยู่ในแบตเตอรี่จนทำให้ Noteboook แสดงปริมาณของไฟไม่ตรง
ซึ่งสังเกตุได้จากอาการที่เครื่องปิดตัวเองเหมือนกับแบตเตอรี่อ่อน ทั้ง ๆ ที่เครื่องของคุณ
ยังแสดงปริมาณเหลืออีกเกือบครึ่ง เป็นต้น นั่นหมายถึงว่ามีประจุคั่งค้างใน cell battery
เสียแล้ว วิธีการแก้ไขคือ ทุกครั้งการชาร์ตไปแล้วประมาณ 30 ครั้ง ควรจะเปิดเครื่องใช้
งานจนแบตหมดจริง ๆ แล้วชาร์ตให้เต็มซักครั้ง ก็จะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ หรืออาจจะ
ใช้งานให้จนหมดซักสองถึงสามครั้งแล้วชาร์ตจนเต็ม

     4. อย่าเก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่ร้อน เพราะแสงแดดจะทำให้ Cell battery ร้อน
และเสื่อมสภาพเร็วกว่าปรกติ

     5. อย่าเก็บแบตเตอรี่ไว้รวมกับสื่อนำไฟฟ้าอื่น ๆ หรือในกล่องที่นำไฟฟ้าได้ 
เพราะหลายครั้งที่แบตเตอรี่เสียเนื่องมาจากเกิดการชาร์ตในระหว่างการเก็บ เช่น มีเศษเหรียญ
ไปโดนบริเวณขั้วแบตเตอรี่ทั้งสองขั้ว เป็นต้น

     6. เมื่อแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ และต้องการเปลี่ยน cell battery ภายใน ควร
เลือกที่จะให้ทางศูนย์บริการเปลี่ยนให้ หรือซื้อจากศูนย์ฯ โดยตรง เพราะการเปลี่ยน
cell batery ภายในนั้นหลายครั้งที่มีการใส่ cell ผิดแบบผิดประเภท จนทำให้เครื่องพังได้

     7. อย่าลืมติดตามข่าวสารด้าน Technology จากเว็บไซต์ต่าง ๆ เช่น ล่าสุดมีข่าว
แบตเตอรี่โน้ตบุ๊คระเบิดซึ่งทางบริษัทผู้ผลิตก็ได้ทำการแจ้งข่าวสารผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของผู้ผลิตเอง
เรียก Battery รุ่นที่มีปัญหากลับคืน เพื่อเปลี่ยนรุ่นใหม่ เป็นต้น
     * ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะช่วยให้ยืดอายุการใช้งาน Battery และ Notebook ของคุณได้
นานยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถนำไปวิธีนี้ไปใช้งานกับ Battery ในกลุ่มของ Lithium-ion ได้อีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น