วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วิธีแก้ไขปัญหา คอมพิวเตอร์ค้าง = =?

  • ลองกดปุม Ctrl + Alt + Del ทั้ง 3 ปุ่ม พร้อมกัน? เราจะพบหน้าต่าง "Task Manager"? ให้สังเกตแท็ป "Applications" ถ้ามีโปรแกรมใด โปรแกรมหนึ่งมี "Status" Non Response" ให้คลิกเลือกโปรแกรมนั้นๆ และคลิกปุ่ม "End Task"
  • ถ้าไม่มีเลย กดปุ่ม Ctrl + Alt + Del ไม่ได้? มีทางเดียวคือ การกดปุ่ม (Power) ปิด? ค้างไว้ จนกระทั่ง Windows Shutdown ลงเอง? จากนั้นให้ให้รอสักครู่ และเริ่มเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่อีกครั้ง
  • ไม่มีความคิดเห็น:

    แสดงความคิดเห็น